Home

Mother's Day

อ่านเพิ่มเติม: Mother's Day

ฉลองวันกตัญญู 2557

วันที่ 5 กันยายน 2557 การทำฉลองกตัญญู คือการระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณของเราทั้งที่อยู่ใกล้ตัวเรา และผู้ที่อยู่ไกลตัวเรา การแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อกันและกัน กิจกรรมกตัญญู จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของผู้ที่มีพระคุณแก่ชาวเรา ซึ่งทางคณะครู นักเรียนและคนงานได้แสดงความกตัญญูให้กับคณะซิสเตอร์ บรรยากาศตอนเช้าได้มีการแสดงของนักเรียนและครูที่น่าดูน่าชมเป็นอย่างมาก และตอนบ่ายคณะครูได้มีกิจกรรมเล็กๆน้อยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในคณะ และรับประทานอาหารร่วมกัน

แผนที่โรงเรียน

RSS MSB

ข่าวแวดวงการศึกษา

แวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ส่งแบบทรงผมนร.ให้ครม.เห็นชอบ ศธ.เสนอร่างกฎแบบทรงผมนักเรียน ดันเข้า ครม.หลังพบปัญหาโรงเรียนยึดเกณฑ์ทรงผมนักเรียนแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเร่งแก้ระเบียบรถ โรงเรียนติดเซ็นเซอร์ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วนว่า ขณะนี้มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และที่กำลังดำ

  • ยอดสมัครแกต-แพตลดลง ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยผลการรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 สอบเดือนธันวาคม 2556 ว่า ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครไปแล้วโดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 354,152 คน ชำระเงิน 335,950 คน

  • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกแถลงการณ์ต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมใจความว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่มีเนื้อหาให้นิรโทษกรรมแก่บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคล หรือประชาชนที่เกี่ยวเนื

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000