ฝ่ายกิจการนักเรียน

พิมพ์
หมวด: ฝ่ายกิจการนักเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

 

                                               

                                                        นางสาวอัชรี  สุระทัด

                                                  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

                                   

                นายบุญพร้อม แลงโดน                                  นางสาวลัดดาวัลย์ พละมา

                                   

                    นายจิรศักดิ์ วรกา                                      นางอุมาพร สุขแสน

                                   

                นางสาวนิศาชล อนันตวุฒิ                                 นายประเสริฐศักดิ์ ตุลีสี

                                   

               นางสาวสุรีวัลย์ ประเสริฐสังข์                          นางสาวศุภาลักษณ์ พรหมภักดี

                                                               

                                               นางปัฐยาวดี ตุลีสี 

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000