ฝ่ายวิชาการ

พิมพ์
หมวด: ฝ่ายวิชาการ
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

 

                                               

                                                     นางสาวมนต์ทิกานต์ โพธิ์คำ

                                                          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

                                   

                นางสาวอรวรรณ ณรงค์ธรรม                         นายไพบูรณ์ วรรัตน์คุณานนท์

                                        

                นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีขัดเค้า                           นายดนุพล สุขะปรเมษฐ

                                   

                  นางสาวศิรินยา ต้นเพชร                             นางสาวศิริรัตน์ แก่นจันทน์

                                                                 

                                                    นางสาวมุกดา ใจเที่ยง                        

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000