ตราประจำโรงเรียน

พิมพ์
หมวด: ตราประจำโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super Userตราประจำโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บึงกาฬ

 

โล่ หมายถึง เครื่องป้องกันความชั่วร้ายและภัยอันตรายต่างๆ

กางเขน หมายถึง องค์พระมหาไถ่หรือพระธรรม

ดาว ๕ ดวง หมายถึง คุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่

Smile ความซื่อสัตย์ คือ การปฏิบัติตนทั้งการพูดและการกระทำที่ตรงกับความเป็นจริง

Smile ความขยันหมั่นเพียร คือ การปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอครบถ้วน

Smile ความอดทน คือ การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือความยากลำบาก

Smile ความรัก คือ การให้ความเห็นอกเห็นใจ ความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทรและความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น

Smile ความสามัคคี คือ การให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

AD ASTRA เป็นภาษาลาติน แปลว่า สู่ดวงดาว
แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000