ตราประจำโรงเรียน

พิมพ์
หมวด: ตราประจำโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super Userตราประจำโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บึงกาฬ

 

โล่ หมายถึง เครื่องป้องกันความชั่วร้ายและภัยอันตรายต่างๆ

กางเขน หมายถึง องค์พระมหาไถ่หรือพระธรรม

ดาว ๕ ดวง หมายถึง คุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่

Smile ความซื่อสัตย์ คือ การปฏิบัติตนทั้งการพูดและการกระทำที่ตรงกับความเป็นจริง

Smile ความขยันหมั่นเพียร คือ การปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอครบถ้วน

Smile ความอดทน คือ การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือความยากลำบาก

Smile ความรัก คือ การให้ความเห็นอกเห็นใจ ความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทรและความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น

Smile ความสามัคคี คือ การให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

AD ASTRA เป็นภาษาลาติน แปลว่า สู่ดวงดาว
แผนที่โรงเรียน

ข่าวแวดวงการศึกษา

แวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนะ 5 ทิศทางจัดการศึกษา ไฟเขียวทบทวนคาบเรียนต่อวัน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยว กับทิศทาง

  • เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์บริหารงานของ มรภ.ทั่วประเทศทั้ง 40 สถาบัน ในรูปแบบของระบบราชการที่ชัดเจน โ

  • สพฐ.เดินหน้ากระจายเครื่องแท็บเล็ตให้กลุ่ม เด็กชายขอบ ได้มีสิทธิได้ใช้แท็บเล็ต สร้างความเท่าเทียมลดช่องว่างการศึกษา พร้อมเร่งเครื่องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและสังคม วันนี้ (16 ส.ค.) ที่โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดเสวนาวิชาการเรื่อง แท็บเ

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000