Home

ประชุมพนักงานรถรับ-ส่ง

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User

ซิสเตอร์พรรณี  จารุวิภาค ประชุมพนักงานชับรถรับ-ส่ง เพื่อชี้แจงมาตรการ 6 ต้อง 2 ไม่ และให้ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียน