Home

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน และคุณครูชี้แจงเกี่ยวกับ การปฏิตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ ตามจุดคัดกรองต่าง ๆ  สวมแมสก์ ล้างมือบ่อย ๆ