คณะครูประถมปลาย

พิมพ์
หมวด: บุคลากร
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User

คุณครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่4 - 6 

ปีการศึกษา 2564

 

 

    นางสาวศศิธร  ช่อหนองแสน

        ครูประจำชั้น ป.4/1

 

       นายพูนสมบัติ  แพงดวง

         ครูผู้ช่วยชั้น ป.4/1

 

 

 

       นางสาวกิ่งแก้ว ชัยสุรินทร์

        ครูประจำชั้น ป.4/2

 

       นายพูนสมบัติ แพงดวง

       ครูผู้ช่วยชั้น ป.4/2

 

 

 

     นางสาวมนต์ทิกานต์ โพธิ์คำ

       ครูประจำชั้น ป.4/3

 

       นายพูนสมบัติ แพงดวง

         ครูผู้ช่วยชั้น ป.4/3

 

 

 

          นายจิรศักดิ์ วรกา

        ครูประจำชั้น ป.5/1

 

     นางสาวกัญจน์รัชต์ พันธ์เลิศ

         ครูผู้ช่วยชั้น ป.5/1

 

 

 

     นาวสาวแสงอรุณ แพงดวง

        ครูประจำชั้น ป.5/2

 

       นางสาวกัญจน์รัชน์ พันธ์เลิศ

          ครูผู้ช่วยชั้น ป.5/2

 

 

 

    นาวสาวจันทร์เพ็ญ ศรีขัดเค้า

       ครูประจำชั้น ป.5/3

 

      นางสาวกัญจน์รัชต์ พันธ์เลิศ

          ครูผู้ช่วยชั้น ป.5/3

 

 

 

      นายดนุพล สุขะปรเมษฐ

        ครูประจำชั้น ป.6/1

 

     นางเจษฎา เสนหอม

         ครูผู้ช่วยชั้น ป.6/1

 

 

 

       นางสาวมุกดา ใจเที่ยง

        ครูประจำชั้น ป.6/2

        นางเจษฎา เสนหอม

      ครูผู้ช่วยชั้น ป.6/2

 

 

 

    นางสาวอัชรีพร สุระทัด

       ครูประจำชั้น ป.6/3

 

       นายเจษฎา เสนหอม

      ครูผู้ช่วยชั้น ป.6/3

 

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000