Home

ฉลองแม่พระ

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

 

   ในวันที่  24  พฤษภาคม  2554  คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ร่วมใจกันทำฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เปิดปีการศึกษา 2554 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมนึก สุทธิมาเป็นประธาน พิธีมีการแห่แม่พระรอบโรงเรียน  และถวายดอกไม้แด่พระมารดาด้วยความเชื่อมั่น และศรัทธา