Home

" รวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ "

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เขียนโดย Super User

     วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2559 เนื่องด้วยรัฐบาลกำหนดให้มีการจัดงาน " รวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ " เป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการทำความดี ทั้งทางกาย วาจา และใจ กิจกรรมในวันนั้นมีการทำความดี สวดมนต์ นั่งสมาธิ และช่วยกัน ทำความสะอาดบริเวณที่ต่าง ๆ เก็บขยะ บริเวณรอบโรงเรียน พร้อมทั้งปฏิญาณตนจะทำความดีตามพ่อหลวง

.