Home

ตลาดนัดวิชาการ 15-19 ก.พ.2559

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เขียนโดย Super User

        วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แสดงผลงานทางวิชาการ เป็นผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   โดยการจัดโชว์ผลงาน จัดแบ่งตามแต่ละระดับชั้น  คือ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ผลงานที่เกิดจากการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานด้วยจินตนาการและความคิดริเริ่มของตน อันจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนและรู้จักชื่นชมผลงานของผู้อื่น  มีเหตุผล เสริมเติมประสบการณ์ซึ่งกันและกันตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมนี้ยังรวมถึงผลงานของครูผู้สอนที่ได้จัดทำขึ้นในรูปของสื่อการเรียนการสอน  การเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้อาศัยผลงานของผู้อื่นและการประดิษฐ์ชิ้นงานต่าง ๆตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  กิจกรรมครั้งนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

 

 • Talad Vichakan 001
 • Talad Vichakan 002
 • Talad Vichakan 003
 • Talad Vichakan 004
 • Talad Vichakan 005
 • Talad Vichakan 006
 • Talad Vichakan 007
 • Talad Vichakan 008
 • Talad Vichakan 009
 • Talad Vichakan 010
 • Talad Vichakan 011
 • Talad Vichakan 012
 • Talad Vichakan 013
 • Talad Vichakan 014
 • Talad Vichakan 015
 • Talad Vichakan 016
 • Talad Vichakan 017
 • Talad Vichakan 018
 • Talad Vichakan 019
 • Talad Vichakan 020
 • Talad Vichakan 021
 • Talad Vichakan 022
 • Talad Vichakan 023
 • Talad Vichakan 024
 • Talad Vichakan 025
 • Talad Vichakan 026
 • Talad Vichakan 027
 • Talad Vichakan 028
 • Talad Vichakan 029
 • Talad Vichakan 030
 • Talad Vichakan 031
 • Talad Vichakan 032
 • Talad Vichakan 033
 • Talad Vichakan 034
 • Talad Vichakan 035
 • Talad Vichakan 036
 • Talad Vichakan 037
 • Talad Vichakan 038
 • Talad Vichakan 039
 • Talad Vichakan 040
 • Talad Vichakan 041
 • Talad Vichakan 042
 • Talad Vichakan 043
 • Talad Vichakan 044
 • Talad Vichakan 045
 • Talad Vichakan 046
 • Talad Vichakan 047
 • Talad Vichakan 048
 • Talad Vichakan 049
 • Talad Vichakan 050
 • Talad Vichakan 051
 • Talad Vichakan 052
 • Talad Vichakan 053
 • Talad Vichakan 054
 • Talad Vichakan 055
 • Talad Vichakan 056
 • Talad Vichakan 057
 • Talad Vichakan 058
 • Talad Vichakan 059
 • Talad Vichakan 060
 • Talad Vichakan 061
 • Talad Vichakan 062
 • Talad Vichakan 063
 • Talad Vichakan 064
 • Talad Vichakan 065
 • Talad Vichakan 066
 • Talad Vichakan 067
 • Talad Vichakan 068
 • Talad Vichakan 069
 • Talad Vichakan 070
 • Talad Vichakan 071
 • Talad Vichakan 072
 • Talad Vichakan 073
 • Talad Vichakan 074
 • Talad Vichakan 075
 • Talad Vichakan 076
 • Talad Vichakan 077
 • Talad Vichakan 078
 • Talad Vichakan 079
 • Talad Vichakan 080
 • Talad Vichakan 081
 • Talad Vichakan 082
 • Talad Vichakan 083
 • Talad Vichakan 084
 • Talad Vichakan 085
 • Talad Vichakan 086
 • Talad Vichakan 087
 • Talad Vichakan 088
 • Talad Vichakan 089
 • Talad Vichakan 090
 • Talad Vichakan 091
 • Talad Vichakan 092
 • Talad Vichakan 093
 • Talad Vichakan 094
 • Talad Vichakan 095
 • Talad Vichakan 096
 • Talad Vichakan 097
 • Talad Vichakan 098
 • Talad Vichakan 099

แผนที่โรงเรียน

ข่าวแวดวงการศึกษา

แวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ส่งแบบทรงผมนร.ให้ครม.เห็นชอบ ศธ.เสนอร่างกฎแบบทรงผมนักเรียน ดันเข้า ครม.หลังพบปัญหาโรงเรียนยึดเกณฑ์ทรงผมนักเรียนแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเร่งแก้ระเบียบรถ โรงเรียนติดเซ็นเซอร์ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วนว่า ขณะนี้มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และที่กำลังดำ

 • ยอดสมัครแกต-แพตลดลง ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยผลการรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 สอบเดือนธันวาคม 2556 ว่า ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครไปแล้วโดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 354,152 คน ชำระเงิน 335,950 คน

 • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกแถลงการณ์ต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมใจความว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่มีเนื้อหาให้นิรโทษกรรมแก่บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคล หรือประชาชนที่เกี่ยวเนื

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000