Home

ตลาดนัดวิชาการ 15-19 ก.พ.2559

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เขียนโดย Super User

        วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แสดงผลงานทางวิชาการ เป็นผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   โดยการจัดโชว์ผลงาน จัดแบ่งตามแต่ละระดับชั้น  คือ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ผลงานที่เกิดจากการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานด้วยจินตนาการและความคิดริเริ่มของตน อันจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนและรู้จักชื่นชมผลงานของผู้อื่น  มีเหตุผล เสริมเติมประสบการณ์ซึ่งกันและกันตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมนี้ยังรวมถึงผลงานของครูผู้สอนที่ได้จัดทำขึ้นในรูปของสื่อการเรียนการสอน  การเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้อาศัยผลงานของผู้อื่นและการประดิษฐ์ชิ้นงานต่าง ๆตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  กิจกรรมครั้งนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

 

 • Talad Vichakan 001
 • Talad Vichakan 002
 • Talad Vichakan 003
 • Talad Vichakan 004
 • Talad Vichakan 005
 • Talad Vichakan 006
 • Talad Vichakan 007
 • Talad Vichakan 008
 • Talad Vichakan 009
 • Talad Vichakan 010
 • Talad Vichakan 011
 • Talad Vichakan 012
 • Talad Vichakan 013
 • Talad Vichakan 014
 • Talad Vichakan 015
 • Talad Vichakan 016
 • Talad Vichakan 017
 • Talad Vichakan 018
 • Talad Vichakan 019
 • Talad Vichakan 020
 • Talad Vichakan 021
 • Talad Vichakan 022
 • Talad Vichakan 023
 • Talad Vichakan 024
 • Talad Vichakan 025
 • Talad Vichakan 026
 • Talad Vichakan 027
 • Talad Vichakan 028
 • Talad Vichakan 029
 • Talad Vichakan 030
 • Talad Vichakan 031
 • Talad Vichakan 032
 • Talad Vichakan 033
 • Talad Vichakan 034
 • Talad Vichakan 035
 • Talad Vichakan 036
 • Talad Vichakan 037
 • Talad Vichakan 038
 • Talad Vichakan 039
 • Talad Vichakan 040
 • Talad Vichakan 041
 • Talad Vichakan 042
 • Talad Vichakan 043
 • Talad Vichakan 044
 • Talad Vichakan 045
 • Talad Vichakan 046
 • Talad Vichakan 047
 • Talad Vichakan 048
 • Talad Vichakan 049
 • Talad Vichakan 050
 • Talad Vichakan 051
 • Talad Vichakan 052
 • Talad Vichakan 053
 • Talad Vichakan 054
 • Talad Vichakan 055
 • Talad Vichakan 056
 • Talad Vichakan 057
 • Talad Vichakan 058
 • Talad Vichakan 059
 • Talad Vichakan 060
 • Talad Vichakan 061
 • Talad Vichakan 062
 • Talad Vichakan 063
 • Talad Vichakan 064
 • Talad Vichakan 065
 • Talad Vichakan 066
 • Talad Vichakan 067
 • Talad Vichakan 068
 • Talad Vichakan 069
 • Talad Vichakan 070
 • Talad Vichakan 071
 • Talad Vichakan 072
 • Talad Vichakan 073
 • Talad Vichakan 074
 • Talad Vichakan 075
 • Talad Vichakan 076
 • Talad Vichakan 077
 • Talad Vichakan 078
 • Talad Vichakan 079
 • Talad Vichakan 080
 • Talad Vichakan 081
 • Talad Vichakan 082
 • Talad Vichakan 083
 • Talad Vichakan 084
 • Talad Vichakan 085
 • Talad Vichakan 086
 • Talad Vichakan 087
 • Talad Vichakan 088
 • Talad Vichakan 089
 • Talad Vichakan 090
 • Talad Vichakan 091
 • Talad Vichakan 092
 • Talad Vichakan 093
 • Talad Vichakan 094
 • Talad Vichakan 095
 • Talad Vichakan 096
 • Talad Vichakan 097
 • Talad Vichakan 098
 • Talad Vichakan 099

แผนที่โรงเรียน

ข่าวแวดวงการศึกษา

แวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนะ 5 ทิศทางจัดการศึกษา ไฟเขียวทบทวนคาบเรียนต่อวัน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยว กับทิศทาง

 • เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์บริหารงานของ มรภ.ทั่วประเทศทั้ง 40 สถาบัน ในรูปแบบของระบบราชการที่ชัดเจน โ

 • สพฐ.เดินหน้ากระจายเครื่องแท็บเล็ตให้กลุ่ม เด็กชายขอบ ได้มีสิทธิได้ใช้แท็บเล็ต สร้างความเท่าเทียมลดช่องว่างการศึกษา พร้อมเร่งเครื่องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและสังคม วันนี้ (16 ส.ค.) ที่โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดเสวนาวิชาการเรื่อง แท็บเ

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000