Home

MSB English Camp 2558

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เขียนโดย Super User

         วันที่ 30 มกราคม 2559 ทาง บริษัท Make a wit  (IEP) ได้จัดกิจกรรม " MSB English Camp " ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ  ท้ง ระดับอนุาล และระดับประถม 

 • MSB Camp 001
 • MSB Camp 002
 • MSB Camp 003
 • MSB Camp 004
 • MSB Camp 005
 • MSB Camp 006
 • MSB Camp 007
 • MSB Camp 008
 • MSB Camp 009
 • MSB Camp 010
 • MSB Camp 011
 • MSB Camp 012
 • MSB Camp 013
 • MSB Camp 014
 • MSB Camp 015
 • MSB Camp 016
 • MSB Camp 017
 • MSB Camp 018
 • MSB Camp 019
 • MSB Camp 020
 • MSB Camp 021
 • MSB Camp 022
 • MSB Camp 023
 • MSB Camp 024
 • MSB Camp 025
 • MSB Camp 026
 • MSB Camp 027
 • MSB Camp 028
 • MSB Camp 029
 • MSB Camp 030
 • MSB Camp 031
 • MSB Camp 032
 • MSB Camp 033
 • MSB Camp 034
 • MSB Camp 035
 • MSB Camp 036
 • MSB Camp 037
 • MSB Camp 038
 • MSB Camp 039
 • MSB Camp 040
 • MSB Camp 041
 • MSB Camp 042
 • MSB Camp 043
 • MSB Camp 044
 • MSB Camp 045
 • MSB Camp 046
 • MSB Camp 047
 • MSB Camp 048
 • MSB Camp 049
 • MSB Camp 050
 • MSB Camp 051
 • MSB Camp 052
 • MSB Camp 053
 • MSB Camp 054
 • MSB Camp 055
 • MSB Camp 056
 • MSB Camp 057
 • MSB Camp 058
.

แผนที่โรงเรียน

ข่าวแวดวงการศึกษา

แวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนะ 5 ทิศทางจัดการศึกษา ไฟเขียวทบทวนคาบเรียนต่อวัน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยว กับทิศทาง

 • เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์บริหารงานของ มรภ.ทั่วประเทศทั้ง 40 สถาบัน ในรูปแบบของระบบราชการที่ชัดเจน โ

 • สพฐ.เดินหน้ากระจายเครื่องแท็บเล็ตให้กลุ่ม เด็กชายขอบ ได้มีสิทธิได้ใช้แท็บเล็ต สร้างความเท่าเทียมลดช่องว่างการศึกษา พร้อมเร่งเครื่องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและสังคม วันนี้ (16 ส.ค.) ที่โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดเสวนาวิชาการเรื่อง แท็บเ

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000