Home

วันเด็กแห่งชาติ 2559 (อนุบาล)

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เขียนโดย Super User

จัดกิจกรรมวันเด็กฝ่ายอนุบาล

*****ประมวลภาพกิจกรรม******

 • Child day 001
 • Child day 002
 • Child day 003
 • Child day 004
 • Child day 005
 • Child day 006
 • Child day 007
 • Child day 008
 • Child day 009
 • Child day 010
 • Child day 011
 • Child day 012
 • Child day 013
 • Child day 014
 • Child day 015
 • Child day 016
 • Child day 017
 • Child day 018
 • Child day 019
 • Child day 020
 • Child day 021
 • Child day 022
 • Child day 023
 • Child day 024
 • Child day 025
 • Child day 026
 • Child day 027
 • Child day 028
 • Child day 029
 • Child day 030
 • Child day 031
 • Child day 032
 • Child day 033
 • Child day 034
 • Child day 035
 • Child day 036
 • Child day 037
 • Child day 038
 • Child day 039
 • Child day 040
 • Child day 041
 • Child day 042
 • Child day 043
 • Child day 044
 • Child day 045
 • Child day 046
 • Child day 047
 • Child day 048
 • Child day 049
 • Child day 050
 • Child day 051
 • Child day 052
 • Child day 053
 • Child day 054
.

แผนที่โรงเรียน

ข่าวแวดวงการศึกษา

แวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนะ 5 ทิศทางจัดการศึกษา ไฟเขียวทบทวนคาบเรียนต่อวัน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยว กับทิศทาง

 • เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์บริหารงานของ มรภ.ทั่วประเทศทั้ง 40 สถาบัน ในรูปแบบของระบบราชการที่ชัดเจน โ

 • สพฐ.เดินหน้ากระจายเครื่องแท็บเล็ตให้กลุ่ม เด็กชายขอบ ได้มีสิทธิได้ใช้แท็บเล็ต สร้างความเท่าเทียมลดช่องว่างการศึกษา พร้อมเร่งเครื่องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและสังคม วันนี้ (16 ส.ค.) ที่โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดเสวนาวิชาการเรื่อง แท็บเ

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000