Home

ฉลองวันคริสต์มาส 2016

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย Super User

 

      วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีคุณพ่อสมพงษ์ ลาบุดดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี วันคริสต์มาสเป็นวันสำคัญยิ่งของชาวคริสตชน ทั่วโลก เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูเจ้า โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติมาของพระเยซูเจ้า องค์พระผู้ไถ่ ผู้เป็นองค์แห่งความรักแท้ เป็นแบบฉบับให้แก่ชาวโลก ช่วงเช้ามีการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา หลังจากการแสดงมีกิจกรรมสลากสอยดาว และกิจกรรมเกมในฐานต่างๆ มากมาย อาทิเช่นเกมปากระป๋อง เกมมวยทะเล และเกมอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านขายอาหารและเครื่องดื่มมากมาย กิจกรรมวันนี้ทำให้เราชาวมหาไถ่อิ่มเอิบใจและกายไปตามๆ กัน จบวันนี้ด้วยความสุข สนุกสนานและยินดีกันถ้วนหน้า มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีแต่ความสุข และสามารถนำความสุขนี้ ไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นต่อไปด้วยเช่นกัน หลังจากจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้ว คณะครู พนักงาน ร่วมส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่แด่คณะผู้บริหาร ช่วงค่ำมี การฉลองด้วยการแสดงฉากคริสต์มาสที่วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา ก่อนที่จะร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณต่อไป

 • christ 58 001
 • christ 58 002
 • christ 58 003
 • christ 58 004
 • christ 58 005
 • christ 58 006
 • christ 58 007
 • christ 58 008
 • christ 58 009
 • christ 58 010
 • christ 58 011
 • christ 58 012
 • christ 58 013
 • christ 58 014
 • christ 58 015
 • christ 58 016
 • christ 58 017
 • christ 58 018
 • christ 58 019
 • christ 58 020
 • christ 58 021
 • christ 58 022
 • christ 58 023
 • christ 58 024
 • christ 58 025
 • christ 58 026
 • christ 58 027
 • christ 58 028
 • christ 58 029
 • christ 58 030
 • christ 58 031
 • christ 58 032
 • christ 58 033
 • christ 58 034
 • christ 58 035
 • christ 58 036
 • christ 58 037
 • christ 58 038
 • christ 58 039
 • christ 58 040
 • christ 58 041
 • christ 58 042
 • christ 58 043
 • christ 58 044
 • christ 58 045
 • christ 58 046
 • christ 58 047
 • christ 58 048
 • christ 58 049
 • christ 58 050
 • christ 58 051
 • christ 58 052
 • christ 58 053
 • christ 58 054
 • christ 58 055
 • christ 58 056
 • christ 58 057
 • christ 58 058
 • christ 58 059
 • christ 58 060
 • christ 58 061
 • christ 58 062
 • christ 58 063
 • christ 58 064
 • christ 58 065
 • christ 58 066
 • christ 58 067
 • christ 58 068
 • christ 58 069
 • christ 58 070
 • christ 58 071
 • christ 58 072
 • christ 58 073
 • christ 58 074
 • christ 58 075
 • christ 58 076
 • christ 58 077
 • christ 58 078
 • christ 58 079
 • christ 58 080
 • christ 58 081
 • christ 58 082
 • christ 58 083
 • christ 58 084
 • christ 58 085
 • christ 58 086
 • christ 58 087
 • christ 58 088
 • christ 58 089
 • christ 58 090
 • christ 58 091
 • christ 58 092
 • christ 58 093
 • christ 58 094
 • christ 58 095
 • christ 58 096
 • christ 58 097
 • christ 58 098
 • christ 58 099
 • christ 58 100
 • christ 58 101
 • christ 58 102
 • christ 58 103
 • christ 58 104
 • christ 58 105
 • christ 58 106
 • christ 58 107
 • christ 58 108
 • christ 58 109
 • christ 58 110
 • christ 58 111
 • christ 58 112
 • christ 58 113
 • christ 58 114
 • christ 58 115
 • christ 58 116
 • christ 58 117
 • christ 58 118
 • christ 58 119
 • christ 58 120
 • christ 58 121
 • christ 58 122
 • christ 58 123
 • christ 58 124
 • christ 58 125
 • christ 58 126
 • christ 58 127
 • christ 58 128
 • christ 58 129
 • christ 58 130
 • christ 58 131
 • christ 58 132
 • christ 58 133
 • christ 58 134
 • christ 58 135
 • christ 58 136
 • christ 58 137
 • christ 58 138
 • christ 58 139
 • christ 58 140
 • christ 58 141
 • christ 58 142
 • christ 58 143
 • christ 58 144
 • christ 58 145
 • christ 58 146
 • christ 58 147
 • christ 58 148
 • christ 58 149
 • christ 58 150
 • christ 58 151
 • christ 58 152
 • christ 58 153
 • christ 58 154
 • christ 58 155
 • christ 58 156
 • christ 58 157
 • christ 58 158
 • christ 58 159
 • christ 58 160
 • christ 58 161
 • christ 58 162

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000