Home

กิจกรรมวันพ่อ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับประถม 58

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย Super User

        วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อวินัย ชาญสินธุ์ มาเป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามถวายพระพร และชมการแสดงของแต่ละระดับชั้น และในวันนั้นก็มีกิจกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน ชองนักเรียนแต่ละห้องมาจัด แสดง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม โยคะ นวดแผนโบราณ และอื่นๆ อีกมากมาย และมีการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างคุณพ่อกับลูกๆ และระหว่างคุณพ่อกับคุณครู ทุกคนต่างก็มีความสุขอย่างมากในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 • father_Pr 58 001
 • father_Pr 58 002
 • father_Pr 58 003
 • father_Pr 58 004
 • father_Pr 58 005
 • father_Pr 58 006
 • father_Pr 58 007
 • father_Pr 58 008
 • father_Pr 58 009
 • father_Pr 58 010
 • father_Pr 58 011
 • father_Pr 58 012
 • father_Pr 58 013
 • father_Pr 58 014
 • father_Pr 58 015
 • father_Pr 58 016
 • father_Pr 58 017
 • father_Pr 58 018
 • father_Pr 58 019
 • father_Pr 58 020
 • father_Pr 58 021
 • father_Pr 58 022
 • father_Pr 58 023
 • father_Pr 58 024
 • father_Pr 58 025
 • father_Pr 58 026
 • father_Pr 58 027
 • father_Pr 58 028
 • father_Pr 58 029
 • father_Pr 58 030
 • father_Pr 58 031
 • father_Pr 58 032
 • father_Pr 58 033
 • father_Pr 58 034
 • father_Pr 58 035
 • father_Pr 58 036
 • father_Pr 58 037
 • father_Pr 58 038
 • father_Pr 58 039
 • father_Pr 58 040
 • father_Pr 58 041
 • father_Pr 58 042
 • father_Pr 58 043
 • father_Pr 58 044
 • father_Pr 58 045
 • father_Pr 58 046
 • father_Pr 58 047
 • father_Pr 58 048
 • father_Pr 58 049
 • father_Pr 58 050
 • father_Pr 58 051
 • father_Pr 58 052
 • father_Pr 58 053
 • father_Pr 58 054
 • father_Pr 58 055
 • father_Pr 58 056
 • father_Pr 58 057
 • father_Pr 58 058
 • father_Pr 58 059
 • father_Pr 58 060
 • father_Pr 58 061
 • father_Pr 58 062
 • father_Pr 58 063
 • father_Pr 58 064
 • father_Pr 58 065
 • father_Pr 58 066
 • father_Pr 58 067
 • father_Pr 58 068
 • father_Pr 58 069
 • father_Pr 58 070
 • father_Pr 58 071
 • father_Pr 58 072
 • father_Pr 58 073
 • father_Pr 58 074
 • father_Pr 58 075
 • father_Pr 58 076
 • father_Pr 58 077
 • father_Pr 58 078
 • father_Pr 58 079
 • father_Pr 58 080
 • father_Pr 58 081
 • father_Pr 58 082
 • father_Pr 58 083
 • father_Pr 58 084
 • father_Pr 58 085
 • father_Pr 58 086
 • father_Pr 58 087
 • father_Pr 58 088
 • father_Pr 58 089
 • father_Pr 58 090
 • father_Pr 58 091
 • father_Pr 58 092
 • father_Pr 58 093
 • father_Pr 58 094
 • father_Pr 58 095
 • father_Pr 58 096
 • father_Pr 58 097
 • father_Pr 58 098
 • father_Pr 58 099
 • father_Pr 58 100
 • father_Pr 58 101
 • father_Pr 58 102
 • father_Pr 58 103
 • father_Pr 58 104
 • father_Pr 58 105
 • father_Pr 58 106
 • father_Pr 58 107
 • father_Pr 58 108
 • father_Pr 58 109
 • father_Pr 58 110
 • father_Pr 58 111
 • father_Pr 58 112
 • father_Pr 58 113
 • father_Pr 58 114
 • father_Pr 58 115
 • father_Pr 58 116
 • father_Pr 58 117
 • father_Pr 58 118
 • father_Pr 58 119
 • father_Pr 58 120
 • father_Pr 58 121
 • father_Pr 58 122
 • father_Pr 58 123
 • father_Pr 58 124
 • father_Pr 58 125
 • father_Pr 58 126
 • father_Pr 58 127
 • father_Pr 58 128
 • father_Pr 58 129
 • father_Pr 58 130
 • father_Pr 58 131
 • father_Pr 58 132
 • father_Pr 58 133
 • father_Pr 58 134
 • father_Pr 58 135
 • father_Pr 58 136
 • father_Pr 58 137
 • father_Pr 58 138
 • father_Pr 58 139
 • father_Pr 58 140
 • father_Pr 58 141
 • father_Pr 58 142
 • father_Pr 58 143
 • father_Pr 58 144
 • father_Pr 58 145
 • father_Pr 58 146
 • father_Pr 58 147
 • father_Pr 58 148
 • father_Pr 58 149
 • father_Pr 58 150
 • father_Pr 58 151
 • father_Pr 58 152
 • father_Pr 58 153
 • father_Pr 58 154
 • father_Pr 58 155
 • father_Pr 58 156
 • father_Pr 58 157
 • father_Pr 58 158
 • father_Pr 58 159
 • father_Pr 58 160
 • father_Pr 58 161
 • father_Pr 58 162
.

แผนที่โรงเรียน

ข่าวแวดวงการศึกษา

แวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ส่งแบบทรงผมนร.ให้ครม.เห็นชอบ ศธ.เสนอร่างกฎแบบทรงผมนักเรียน ดันเข้า ครม.หลังพบปัญหาโรงเรียนยึดเกณฑ์ทรงผมนักเรียนแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเร่งแก้ระเบียบรถ โรงเรียนติดเซ็นเซอร์ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วนว่า ขณะนี้มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และที่กำลังดำ

 • ยอดสมัครแกต-แพตลดลง ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยผลการรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 สอบเดือนธันวาคม 2556 ว่า ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครไปแล้วโดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 354,152 คน ชำระเงิน 335,950 คน

 • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกแถลงการณ์ต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมใจความว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่มีเนื้อหาให้นิรโทษกรรมแก่บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคล หรือประชาชนที่เกี่ยวเนื

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000