Home

วันพ่อ อนุบาล 2558

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย Super User

         วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อเกตุ เจตน์จำนงค์ มาเป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามถวายพระพร และชมการแสดงของแต่ละระดับชั้นของอนุบาล และกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" โดยการปั่นจักรยานรอบ ๆ โรงเรียน นำขบวนโดยคุณพ่อสุรพงษ์ ลาบุดดี

 • Father_Anu58 001
 • Father_Anu58 002
 • Father_Anu58 003
 • Father_Anu58 004
 • Father_Anu58 005
 • Father_Anu58 006
 • Father_Anu58 007
 • Father_Anu58 008
 • Father_Anu58 009
 • Father_Anu58 010
 • Father_Anu58 011
 • Father_Anu58 012
 • Father_Anu58 013
 • Father_Anu58 014
 • Father_Anu58 015
 • Father_Anu58 016
 • Father_Anu58 017
 • Father_Anu58 018
 • Father_Anu58 019
 • Father_Anu58 020
 • Father_Anu58 021
 • Father_Anu58 022
 • Father_Anu58 023
 • Father_Anu58 024
 • Father_Anu58 025
 • Father_Anu58 026
 • Father_Anu58 027
 • Father_Anu58 028
 • Father_Anu58 029
 • Father_Anu58 030
 • Father_Anu58 031
 • Father_Anu58 032
 • Father_Anu58 033
 • Father_Anu58 034
 • Father_Anu58 035
 • Father_Anu58 036
 • Father_Anu58 037
 • Father_Anu58 038
 • Father_Anu58 039
 • Father_Anu58 040
 • Father_Anu58 041
 • Father_Anu58 042
 • Father_Anu58 043
 • Father_Anu58 044
 • Father_Anu58 045
 • Father_Anu58 046
 • Father_Anu58 047
 • Father_Anu58 048
 • Father_Anu58 049
 • Father_Anu58 050
 • Father_Anu58 051
 • Father_Anu58 052
 • Father_Anu58 053
 • Father_Anu58 054
 • Father_Anu58 055
 • Father_Anu58 056
 • Father_Anu58 057
 • Father_Anu58 058
 • Father_Anu58 059
 • Father_Anu58 060
 • Father_Anu58 061
 • Father_Anu58 062
 • Father_Anu58 063
 • Father_Anu58 064
 • Father_Anu58 065
 • Father_Anu58 066
 • Father_Anu58 067
 • Father_Anu58 068
 • Father_Anu58 069
 • Father_Anu58 070
 • Father_Anu58 071
 • Father_Anu58 072
 • Father_Anu58 073
 • Father_Anu58 074
 • Father_Anu58 075
 • Father_Anu58 076
 • Father_Anu58 077
 • Father_Anu58 078
 • Father_Anu58 079
 • Father_Anu58 080
 • Father_Anu58 081
 • Father_Anu58 082
 • Father_Anu58 083
 • Father_Anu58 084
 • Father_Anu58 085
 • Father_Anu58 086
 • Father_Anu58 087
 • Father_Anu58 088
 • Father_Anu58 089
 • Father_Anu58 090
 • Father_Anu58 091
 • Father_Anu58 092
 • Father_Anu58 093

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000