Home

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2558

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย Super User

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ลูกเสือ-เนตรนารี ทำพิธีถวายราชสดุดี และทบทวนคำกล่าวปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ คณะลูกเสือแห่งชาติ และลูกเสือส่วนหนึ่ง จำนวน 60 นาย ไป ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 • Scout_58 001
 • Scout_58 002
 • Scout_58 003
 • Scout_58 004
 • Scout_58 005
 • Scout_58 006
 • Scout_58 007
 • Scout_58 008
 • Scout_58 009
 • Scout_58 010
 • Scout_58 011
 • Scout_58 012
 • Scout_58 013
 • Scout_58 014
 • Scout_58 015
 • Scout_58 016
 • Scout_58 017
 • Scout_58 018
 • Scout_58 019
 • Scout_58 020
 • Scout_58 021
 • Scout_58 022
 • Scout_58 023
 • Scout_58 024
 • Scout_58 025
 • Scout_58 026
 • Scout_58 027
 • Scout_58 028
 • Scout_58 029
 • Scout_58 030
 • Scout_58 031
 • Scout_58 032
 • Scout_58 033
 • Scout_58 034
 • Scout_58 035
 • Scout_58 036
 • Scout_58 037
 • Scout_58 038
 • Scout_58 039
 • Scout_58 040
 • Scout_58 041
 • Scout_58 042
.

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000