Home

ฉลองพระสันตะปาปา

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย Super User

     วันที่ 29 มิถุนายน ได้จัดกิจกรรมฉลองสมเด็จพระสันตะปาปาขึ้น เพื่อแสดงความเคารพต่อท่านประมุขแห่งพระศาสนจักร ได้รู้ประวัติของท่าน และความเชื่อ ความศรัทธาในตัวของท่าน ขอพรให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นหลักแห่งพระศาสนจักรที่ยืนนาน ในกิจกรรมได้จัดบอร์ดประวัติของท่าน มีน้องอนุบาลมาเต้นถวายพระพรด้วย พร้อมทั้งกิจกรรมถาม-ตอบ เด็กๆ ก็ได้รับความรู้พร้อมความสนุกสนาน

 

 • Santa 01
 • Santa 02
 • Santa 03
 • Santa 04
 • Santa 05
 • Santa 06
 • Santa 07
 • Santa 08
 • Santa 09
 • Santa 10
 • Santa 11
 • Santa 12
 • Santa 13
 • Santa 14
 • Santa 15
 • Santa 16
 • Santa 17
 • Santa 18
 • Santa 19
 • Santa 20
.

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000