Home

วันสุนทรภู่ 2558

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย Super User

 

       วันที่ 26 มิถุนายน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ครูกวี เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของท่านที่ได้สร้างไว้มากมาย ทั้งกาพย์ กลอน นิราศ ละคร ฯลฯ มีกิจกรรมตอบคำถาม การประกวดตัวละครของนักเรียน ประกวดแต่งกลอน ประกวดคัดลายมือ ประกวดปั้นดินน้ำมันรูปท่านสุนทรภู่พร้อมทั้งตัวละครต่าง และมีการแสดงของนักเรียน

 • Suntornpoo_58 001
 • Suntornpoo_58 002
 • Suntornpoo_58 003
 • Suntornpoo_58 007
 • Suntornpoo_58 008
 • Suntornpoo_58 009
 • Suntornpoo_58 010
 • Suntornpoo_58 011
 • Suntornpoo_58 012
 • Suntornpoo_58 013
 • Suntornpoo_58 014
 • Suntornpoo_58 015
 • Suntornpoo_58 016
 • Suntornpoo_58 017
 • Suntornpoo_58 018
 • Suntornpoo_58 019
 • Suntornpoo_58 020
 • Suntornpoo_58 021
 • Suntornpoo_58 022
 • Suntornpoo_58 023
 • Suntornpoo_58 024
 • Suntornpoo_58 025
 • Suntornpoo_58 026
 • Suntornpoo_58 027
 • Suntornpoo_58 028
 • Suntornpoo_58 029
 • Suntornpoo_58 030
 • Suntornpoo_58 031
 • Suntornpoo_58 032
 • Suntornpoo_58 033
 • Suntornpoo_58 034
 • Suntornpoo_58 035
 • Suntornpoo_58 036
 • Suntornpoo_58 037
 • Suntornpoo_58 038
 • Suntornpoo_58 039
 • Suntornpoo_58 040
 • Suntornpoo_58 041
 • Suntornpoo_58 042
 • Suntornpoo_58 043
 • Suntornpoo_58 044
 • Suntornpoo_58 045
 • Suntornpoo_58 046
 • Suntornpoo_58 047
 • Suntornpoo_58 048
 • Suntornpoo_58 049
 • Suntornpoo_58 050
 • Suntornpoo_58 051
 • Suntornpoo_58 052
 • Suntornpoo_58 053
 • Suntornpoo_58 054
 • Suntornpoo_58 055
 • Suntornpoo_58 056
 • Suntornpoo_58 057
 • Suntornpoo_58 058
 • Suntornpoo_58 059
 • Suntornpoo_58 060
 • Suntornpoo_58 061
 • Suntornpoo_58 062
 • Suntornpoo_58 063
 • Suntornpoo_58 064
 • Suntornpoo_58 065
 • Suntornpoo_58 066
 • Suntornpoo_58 067
 • Suntornpoo_58 068
 • Suntornpoo_58 069
 • Suntornpoo_58 070
 • Suntornpoo_58 071
 • Suntornpoo_58 072
 • Suntornpoo_58 073
 • Suntornpoo_58 074
 • Suntornpoo_58 075
 • Suntornpoo_58 076
 • Suntornpoo_58 077
 • Suntornpoo_58 078
 • Suntornpoo_58 079
 • Suntornpoo_58 080
 • Suntornpoo_58 081
 • Suntornpoo_58 082
 • Suntornpoo_58 083
 • Suntornpoo_58 084
 • Suntornpoo_58 085
 • Suntornpoo_58 086
 • Suntornpoo_58 087
 • Suntornpoo_58 088
 • Suntornpoo_58 089
 • Suntornpoo_58 090
 • Suntornpoo_58 091
 • Suntornpoo_58 092
 • Suntornpoo_58 093
 • Suntornpoo_58 094
 • Suntornpoo_58 095
 • Suntornpoo_58 096
 • Suntornpoo_58 097
 • Suntornpoo_58 098
 • Suntornpoo_58 099
 • Suntornpoo_58 100
.

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000