Home

ฉลองวันกตัญญู 2557

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เขียนโดย Super User

วันที่ 5 กันยายน 2557 การทำฉลองกตัญญู คือการระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณของเราทั้งที่อยู่ใกล้ตัวเรา และผู้ที่อยู่ไกลตัวเรา การแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อกันและกัน กิจกรรมกตัญญู จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของผู้ที่มีพระคุณแก่ชาวเรา ซึ่งทางคณะครู นักเรียนและคนงานได้แสดงความกตัญญูให้กับคณะซิสเตอร์ บรรยากาศตอนเช้าได้มีการแสดงของนักเรียนและครูที่น่าดูน่าชมเป็นอย่างมาก และตอนบ่ายคณะครูได้มีกิจกรรมเล็กๆน้อยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในคณะ และรับประทานอาหารร่วมกัน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000