Home

ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ 2556

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย Super User

 

วันที่ 17 เมษายน 2556 ได้ไปร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ จ.บึงกาฬ มีคณะครูจำนวน 8 ท่าน และนักเรียน 70 คนร่วมขบวนแห่ นักเรียนร่วมแสดงเซิ้งโปงลาง และขบวนอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

 

.