Home

ปัจฉิมนิเทศ ป.6 รุ่น 12

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย Super User

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 113 คน จากจำนวนทั้งหมด 125 คน มารวมกันเพื่อพบปะ ร่วมเล่นเกมนันทนาการ และมีโอกาสแสดงศักยภาพของตน เป็นต้นในด้านดนตรี บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง ก่อนที่จะจากกันไปเพื่อรับประทานอาหารพร้อมกัน ทุกคนได้ร่วมกันภาวนา ขอพระพรจากพระมารดามารีย์ โดยฝากตัวและอนาคตไว้ให้พระแม่เป็นผู้นำพาชีวิตต่อไป โอกาสนี้ ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ได้ให้ข้อคิดเตือนใจเป็นครั้งสุดท้าย โดยให้นักเรียนจดจำและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตลอดไปคือ “ท ท ท” (ทำทันที) และ “ ถูกต้อง ต้องมาก่อนถูกใจ”

 

.