Home

ปัจฉิมนิเทศ ป.6 รุ่น 12

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย Super User

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 113 คน จากจำนวนทั้งหมด 125 คน มารวมกันเพื่อพบปะ ร่วมเล่นเกมนันทนาการ และมีโอกาสแสดงศักยภาพของตน เป็นต้นในด้านดนตรี บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง ก่อนที่จะจากกันไปเพื่อรับประทานอาหารพร้อมกัน ทุกคนได้ร่วมกันภาวนา ขอพระพรจากพระมารดามารีย์ โดยฝากตัวและอนาคตไว้ให้พระแม่เป็นผู้นำพาชีวิตต่อไป โอกาสนี้ ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ได้ให้ข้อคิดเตือนใจเป็นครั้งสุดท้าย โดยให้นักเรียนจดจำและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตลอดไปคือ “ท ท ท” (ทำทันที) และ “ ถูกต้อง ต้องมาก่อนถูกใจ”

 

 • 001-a
 • 001-b
 • 001-c
 • 001-d
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 1
.

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000