Home

แสดงผลงานทางวิชาการ "สีสันงานวิชาการ"

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เขียนโดย Super User

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ทางโรงเรียนได้จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการ "สีสันงานวิชาการ" ทั้งของคณะครูและนักเรียน แสดงถึงศักยภาพที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานต่างๆ มากมายที่ผ่านมาในรอบปีการศึกษา 2555

 

.