Home

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เขียนโดย Super User

 

วันที่ 31 มกราคม 2556

 

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก "บิดา อาจารย์ เพื่อนของเด็กและเยาวชน"

 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก โดยมี คุณพ่อ สมนึก สุทธิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ท่านนักบุญยอห์น บอสโก เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง ในโลกของการให้การศึกษาอบรม ท่านได้อุทิศชีวิตทั้งสิ้นของท่านเพื่อความดีของเด็กๆ และเยาวชน เป็นผู้ก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นซิสเตอร์ที่ให้การอบรมดูแลเด็กๆ ก่อกำเนิดครอบครัวซาเลเซียนที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลก นอกจากนั้นมีการแสดงรายการละครชีวประวัติของท่านเน้นคุณค่าของการ "ยืนหยัดในความดี" และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและทำคุณความดีให้กับสังคม

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 066
 • 067
 • 068
 • 069
 • 070
 • 071
 • 072
 • 073
 • 074
 • 075
 • 076
 • 077
 • 078
 • 079
 • 080
 • 081
 • 082
 • 083
 • 084
 • 085
 • 086
 • 087
 • 088
 • 089
 • 090
 • 091
 • 092
.

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000