Home

ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เขียนโดย Super User

 

วันที่ 22 มกราคม 2556 ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

 

“ชีวิตนี้...พลีเพื่อแม่”

 

ครอบครัวซาเลเซียน ทำการฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา นักเรียนประจำในโรงเรียนของซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่ประจำอยู่ที่เมืองฮูนิน ประเทศอาร์เจนตินา เธอได้ยอมถวายชีวิต เพื่อให้มารดาของเธอกลับใจ ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม คำสอนของศาสนา เธอปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะอย่ายิ่งในเรื่องความรักที่เสียสละ ความกตัญญู ที่สุดพระเป็นเจ้าได้ทรงสดับฟังคำภาวนาของเธอ เธอได้ล้มป่วยและได้สิ้นใจเมื่อเธออายุได้ 12 ปี 9 เดือน เธอเป็นแบบอย่างที่เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวแก่เด็กๆและเยาวชนสมัยปัจจุบัน ให้เราวอนขอท่านช่วยเราให้กล้าทวนกระแสที่ไม่ดีในสังคม รู้จักเลือกแต่ค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมเสมอ “ไม่มีรักใดยิ่งใหญ่กว่าการพลีชีวิตเพื่อมิตรสหาย” (ยน.13:15) บุญราศีเลารา วีกุญญา.....ช่วยวิงวอนเพื่อเราด้วยเทอญ

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
.

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000