Home

ครูเอกชนดีเด่น "Opec Teacher Award 2555"

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูเอกชนดีเด่น "Opec Teacher Award" ประจำปี พ.ศ. 2555 เนื่องในโอกาส "การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน" ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 รายชื่อครู

1. นางสาวมุกดา ใจเที่ยง

 

2. นางชัญญา สมประสงค์

 

3. นางสาวอัชรีพร สุระทัด

 

4. นางมลัยพร เครือสุวรรณ

 

5. นางวาสนา พระโนราช

 

6. นางสาวจิรปรียา จันทร์ศรีนวล

 

7. นางรสริน บุญพรหม

 

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000