คณะครูประถมต้น

พิมพ์
หมวด: บุคลากร
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

คุณครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ปีการศึกษา 2564

 

 

  นางสาวอรวรรณ ณรงค์ธรรม

    ครูประจำชั้น ป.1/1

 

     นายเนรมิตร ศรีพระวงศ์

     ครูผู้ช่วยชั้น ป.1/1

 

 

 

        นางนิศาชล สุพร

    ครูประจำชั้น ป.1/2

 

       นางสาวนาตยา ลีบุญ

       ครูผู้ช่วยชั้น ป.1/2

 

 

 

   นางสาวศิริรัตน์ แก่นจันทร์

       ครูประจำชั้น ป.1/3

 

       นางสาวปิยะพร สุมุกดา

         ครูผู้ช่วยชั้น ป.1/3

 

 

 

       นางจินตนา  ศรีสงคราม

         ครูประจำชั้น ป.2/1

 

     นายสุเมธ เหล่าขัตติยะ

     ครูผู้ช่วยชั้น ป.2/1

 

 

 

     นางสาวดลยา วัฒนอาษา

        ครูประจำชั้น ป.2/2

 

       นางวรรณพร  ศรีโสภา

       ครูผู้ช่วยชั้น ป.2/2

 

 

 

    นางณัชชานันท์ ผลาสุข

    ครูประจำชั้น ป.2/3

 

       นางสาวปิยดา นาลา

       ครูผู้ช่วยชั้น ป.2/3

 

 

 

      นางอุมาพร  สุขแสน

      ครูประจำชั้น ป.3/1

 

      นายชาตรี พงษ์หนองโน

         ครูผู้ช่วยชั้น ป.3/1

 

 

 

       นางชัญญา  สมประสงค์

        ครูประจำชั้น ป.3/2

        นายสมชาย  พูพวก

      ครูผู้ช่วยชั้น ป.3/2

 

 

 

    นางสาวปฐมาวดี แกมใบ

       ครูประจำชั้น ป.3/3

 

        นายสมชาย  พูพวก

      ครูผู้ช่วยชั้น ป.3/3

 

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000