คณะผู้บริหาร

พิมพ์
หมวด: บุคลากร
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User
 

บิชอปลือชัย ธาตุวิสัย
ผู้รับใบอนุญาต

 

 

 

บาดหลวงชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
แทนผู้รับใบอนุญาต

 

 

 

ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค

อธิการิณี/ผู้จัดการ

ซิสเตอร์ผกามาศ  มาสอน

ผู้อำนวยการ/ดูแลระดับปฐมวัย

   

ซิสเตอร์จันทรา กอหสุวรรรณ

ฝ่ายบริหารจัดการ

ซิสเตอร์สิริกานต์ ศรีเผลา

ผู้ช่วยฝ่ายบริหารฯประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000