Home

กิจกรรมอาเซียน

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอาเซียน เพื่อเตรียมตัว เตรียมความพร้อมทีจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องประวัติความเป็นมา จำนวนประเทศสมาชิก ธงชาติของแต่ละประเทศ สีและสัญลักษณ์ของอาเซียน  ความสำคัญของ 3 เสาหลักของอาเซียน และเรื่องประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ เปิดกิจกรรมด้วยการแสดงเพลงประจำอาเซียน คือเพลง The Asean Way กิจกรรมแบ่งออกเป็น 7 ฐานการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนต้องเข้าฐานให้ครบทั้ง 7ฐาน นักเรียนทุกคนจะทำงานลงหนังสืออาเซียนที่โรงเรียนแจกให้ นักเรียนก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างมากมายพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อาเซียนที่จะมาถึงเร็วๆนี้

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
.

แผนที่โรงเรียน

ข่าวแวดวงการศึกษา

แวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ส่งแบบทรงผมนร.ให้ครม.เห็นชอบ ศธ.เสนอร่างกฎแบบทรงผมนักเรียน ดันเข้า ครม.หลังพบปัญหาโรงเรียนยึดเกณฑ์ทรงผมนักเรียนแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเร่งแก้ระเบียบรถ โรงเรียนติดเซ็นเซอร์ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วนว่า ขณะนี้มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และที่กำลังดำ

 • ยอดสมัครแกต-แพตลดลง ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยผลการรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 สอบเดือนธันวาคม 2556 ว่า ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครไปแล้วโดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 354,152 คน ชำระเงิน 335,950 คน

 • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกแถลงการณ์ต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมใจความว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่มีเนื้อหาให้นิรโทษกรรมแก่บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคล หรือประชาชนที่เกี่ยวเนื

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000