Home

กิจกรรมอาเซียน

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอาเซียน เพื่อเตรียมตัว เตรียมความพร้อมทีจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องประวัติความเป็นมา จำนวนประเทศสมาชิก ธงชาติของแต่ละประเทศ สีและสัญลักษณ์ของอาเซียน  ความสำคัญของ 3 เสาหลักของอาเซียน และเรื่องประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ เปิดกิจกรรมด้วยการแสดงเพลงประจำอาเซียน คือเพลง The Asean Way กิจกรรมแบ่งออกเป็น 7 ฐานการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนต้องเข้าฐานให้ครบทั้ง 7ฐาน นักเรียนทุกคนจะทำงานลงหนังสืออาเซียนที่โรงเรียนแจกให้ นักเรียนก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างมากมายพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อาเซียนที่จะมาถึงเร็วๆนี้

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
.

แผนที่โรงเรียน

ข่าวแวดวงการศึกษา

แวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนะ 5 ทิศทางจัดการศึกษา ไฟเขียวทบทวนคาบเรียนต่อวัน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยว กับทิศทาง

 • เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์บริหารงานของ มรภ.ทั่วประเทศทั้ง 40 สถาบัน ในรูปแบบของระบบราชการที่ชัดเจน โ

 • สพฐ.เดินหน้ากระจายเครื่องแท็บเล็ตให้กลุ่ม เด็กชายขอบ ได้มีสิทธิได้ใช้แท็บเล็ต สร้างความเท่าเทียมลดช่องว่างการศึกษา พร้อมเร่งเครื่องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและสังคม วันนี้ (16 ส.ค.) ที่โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดเสวนาวิชาการเรื่อง แท็บเ

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000