Home

Mother's Day

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

 

วันที่ 10 สิงหาคม แผนกประถม ได้จัดงานวันแม่ Mother’s Day โดยมีคุณแม่ลำไพ สิงห์ลี ประธานเปิดกรวยถวายพร  วางพานพุ่มมะลิ พร้อมด้วยซิสเตอร์พรรณี และซิสเตอร์พรพิรุณ  วางพานพุ่มเงิน และพานพุ่มทอง   คุณแม่ปรางทิพย์  ศรีราชพัฒน์ เป็นผู้แทนแม่กล่าวความในใจให้กับลูก ๆ นักเรียนได้ร่วมใจกันภาวนาร้องเพลงใครรักเท่าแม่พร้อมกับวงดนตรีเล่นสดของชุมนุมดนตรี  ในโอกาสนี้คุณแม่ลำไพ สิงห์ลี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  โดยมีซิสเตอร์พรรณี  เป็นผู้รับมอบ   โอกาสนี้  คุณแม่ลำไพ และคุณแม่ปรางทิพย์  ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ลูก ๆ ที่ชนะการประกวดการแต่งกลอน  การเรียงความวันแม่ ตามช่วงชั้นต่าง ๆ  บรรดาเด็กนักเรียนได้สวดภาวนาเพื่อแม่  และมีรายการแสดงมากมายสำหรับแม่  การฟ้อนรำ เพลงประสานเสียง ละครที่ให้ข้อคิดดี ๆ  การแสดงวงดนตรีของนักเรียน พิธีกราบแม่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบรรยากาศความรักความผูกพันที่แม่มีต่อลูก และลูกมีต่อแม่  เห็นได้ว่าผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการร่วมกิจกรรมวันแม่อย่างคับคั่งจนทำให้เห็นว่าสถานที่โรงเรียนคับแคบเกินไป   เราภาวนาสำหรับคุณแม่ทุกท่านได้มีสุขภาพดี มีกำลังสู้ทนในการอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความอบอุ่น  อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความอบอุ่น  “ สุขสันต์วันแม่ทุกท่าน

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 066
 • 067
 • 068
.

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000