Home

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจ ATK

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เขียนโดย Super User

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 คุณหมอกฤษณา พรมมา จากรพ.สต.วิสิษฐ์ มาให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจ ATK ให้กับบุคลากรครูโรงเรียนมหาไถ่บึงกาฬ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • DSC_0460
 • DSC_0462
 • DSC_0464
 • DSC_0465
 • DSC_0467
 • DSC_0469
 • DSC_0470
 • DSC_0471
 • DSC_0473
 • DSC_0475
 • DSC_0477
 • DSC_0482
 • DSC_0484
 • DSC_0486
 • DSC_0488
 • DSC_0490
 • DSC_0491
 • DSC_0492
 • DSC_0494
 • DSC_0495

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000