Home

ต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เขียนโดย Super User

 

วันที่ 7 มกราคม 2565  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ มีความยินดียิ่งที่มาเดอร์นิภา ระงับพิษ ได้มาเยี่ยมเยียนพวกเรา ท่านได้พบปะกลุ่มนักเรียนคาทอลิกด้วยการร่วมใจภาวนาในมิสซาศุกร์ต้นเดือน จากนั้นเวลา 13.30 น. ท่านเป็นประธานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุมอาคารสิทธิอำนวย  กิจกรรมวันเด็กในปีนี้ มีการจับสลากของขวัญซึ่งคณะผู้บริหาร คณะครูได้นำมามอบให้กับเด็ก ๆ บรรยากาศเปี่ยมด้วยความสุข ความยินดี ของทุกคน

 • DSC_0356
 • DSC_0357
 • DSC_0360
 • DSC_0384
 • DSC_0403
 • DSC_7990
 • DSC_7994
 • DSC_7996
 • DSC_8013
 • DSC_8075
 • DSC_8081
 • DSC_8095
 • DSC_8131
 • DSC_8143
 • DSC_8149
 • DSC_8160
 • DSC_8209
 • DSC_8326
 • DSC_8353
 • DSC_8367
 • DSC_8416

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000