Home

ล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เขียนโดย Super User

6 มกราคม 2565 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ขอขอบคุณนายราชัน วะนาพรหม นายกเทศบาลตำบลบึงกาฬ ให้ความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นน้ำล้างบริเวณโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในขณะนี้ที่มีการเรียนการสอน onsite ควบคู่กับการปฏิบัติมาตรการอย่างเคร่งครัด

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000