Home

นพวารเตรียมฉลองคริสต์มาส 2564

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User

นพวารเตรียมฉลองคริสต์มาส

วันที่ 15 -  23 ธันวาคม 2564  ซิสเตอร์ ครู และนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ร่วมพิธีนพวารวันคริสต์มาสซี่งเป็นการเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมในการต้อนรับพระเยซูบังเกิดในจิตใจเรา ก่อนจะถึงวันฉลองคริสต์มาส โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจุดเทียนแต่ละวัน ความสำคัญของสัญลักษณ์ต่าง ๆ และรับฟังโอวาทจากซิสเตอร์ การขับร้องเพลงคริสต์มาสร่วมกัน พร้อมทั้งนำสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ มาแบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้อง

วันที่ 15  ธันวาคม 2564  สัญลักษณ์   ดวงดาว   ข้อปฏิบัติประจำวัน   “เป็นดาวที่ส่องแสงแห่งความดีแก่ผู้อื่น

วันที่ 16 ธันวาคม 2564  สัญลักษณ์   ระฆัง   ข้อปฏิบัติประจำวัน  “เป็นเสียงที่นำความสุขใจแก่ผู้อยู่รอบข้างเสมอ”

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สัญลักษณ์ ของตกแต่งต้นคริสต์มาส  ข้อปฏิบัติประจำวัน  “รักทุกคน โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง”

.......

 • DSC_1078
 • DSC_1079
 • DSC_1081
 • DSC_1083
 • DSC_1084
 • DSC_1086
 • DSC_1087
 • DSC_1089
 • DSC_1090
 • DSC_1091
 • DSC_1092
 • DSC_1093
 • DSC_1095
 • DSC_1096
 • DSC_1099
 • DSC_1101
 • DSC_1104
 • DSC_1106
 • DSC_1108
 • DSC_1110
 • DSC_1111
 • DSC_1112
 • DSC_1116
 • DSC_1117
 • DSC_1119
 • DSC_1122
 • DSC_1125
 • DSC_1126
 • DSC_1130
 • DSC_1131
 • DSC_1132
 • DSC_1133
 • DSC_1134
 • DSC_1135
 • DSC_1136
 • DSC_1137
 • DSC_1138
 • DSC_1139
 • DSC_1140
 • DSC_1141
 • DSC_1142
 • DSC_1143
 • DSC_1145
 • DSC_1146
 • DSC_1147
 • DSC_1148
 • DSC_1149
 • DSC_1150
 • DSC_1151
 • DSC_1153
 • DSC_1164

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000