Home

กิจกรรมกีฬาสี 2564

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2564

"กีฬาร่วมใจ ห่างไกลโควิด" พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน จัดขึ้นวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2564 มีพิธีเปิดกีฬาสีในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 โดยมีนางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ทีให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้

 • DSC_0845
 • DSC_0846
 • DSC_0855
 • DSC_0858
 • DSC_0859
 • DSC_0864
 • DSC_0874
 • DSC_0875
 • DSC_0876
 • DSC_0877
 • DSC_0878
 • DSC_0879
 • DSC_0880
 • DSC_6769
 • DSC_6771
 • DSC_6786
 • DSC_6791
 • DSC_6796
 • DSC_6848
 • DSC_6856
 • DSC_6857
 • DSC_6860
 • DSC_6862
 • DSC_6868
 • DSC_6869
 • DSC_6870
 • DSC_6871
 • DSC_6878

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000