Home

ตรวจ ATK

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User

วันที่ 2 ตรวจ ATK (Antigen test kit)  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง รวม 127 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.สต.วิศิษฐ์เป็นผู้ตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

 • 11147
 • 11157
 • 11450
 • 11452
 • 11459
 • 11461
 • 11483
 • 11486
 • 11490
 • 11495
 • 11496
 • 11512
 • 11516
 • 11521

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000