Home

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน และคุณครูชี้แจงเกี่ยวกับ การปฏิตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ ตามจุดคัดกรองต่าง ๆ  สวมแมสก์ ล้างมือบ่อย ๆ 

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000