Home

ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อก่อนเปิดเเรียน

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User

26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
และวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

 • 001 (1)
 • 001 (10)
 • 001 (11)
 • 001 (2)
 • 001 (3)
 • 001 (4)
 • 001 (5)
 • 001 (6)
 • 001 (7)
 • 001 (8)
 • 001 (9)

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000