Home

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอนพร้อมกับคุณครูจำนวน 4 ท่าน
คือครูชาตรี พงษ์หนองโน ครูมุกดา ใจเที่ยง ครูณัชชานันท์ ผลาสุข
และครูกัญจน์รัชต์ พันธ์เลิศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ โรงแรมบีเคเพลส
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  และร่วมแสดงความยินดี ให้กับคุณครูทั้งสองท่าน
คือครูมุกดา ใจเที่ยง ครูกัญจน์รัชต์ พันธ์เลิศ โอกาสรับโล่เกียรติบัตรครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ได้ 100 คะแนนเต็ม
จำนวน 2 คน คือเด็กชายวรวิทย์ แดนขนาน เด็กหญิงบุญสิตา นาอุดม

  • DSC_0035
  • DSC_0039
  • DSC_0043
  • DSC_0044
  • DSC_0045
  • DSC_0047
  • DSC_0051
  • DSC_0055

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000