Home

PBL วิถีไทย 2563

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้จัดกิจกรรม PBl ในหัวข้อ วิถีไทย

โดยมีซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียรมาเป็นประธานในพิธี การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL(Project Base Learning)เป็นการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติให้เห็นจริง ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม การหาข้อมูล แก้ปัญหา และวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 • DSC_0079
 • DSC_0085
 • DSC_0087
 • DSC_0094
 • DSC_0098
 • DSC_0114
 • DSC_0119
 • DSC_0124
 • DSC_0127
 • DSC_0133
 • DSC_0141
 • DSC_0144
 • DSC_0145
 • DSC_0146
 • DSC_0148
 • DSC_0150
 • DSC_0151
 • DSC_0164
 • DSC_0167
 • DSC_0168
 • DSC_0175
 • DSC_0176
 • DSC_0180
 • DSC_0183
 • DSC_0185
 • DSC_0186
 • DSC_0192
 • DSC_0194
 • DSC_0202
 • DSC_0204
 • DSC_0207
 • DSC_0213
 • DSC_0216
 • DSC_0218
 • DSC_0227
 • DSC_0229
 • DSC_0237
 • DSC_0240
 • DSC_0241
 • DSC_0254
 • DSC_0256

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000