Home

ค่ายวิชาการ 2563

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๐๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เขียนโดย Super User

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนจัดค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนา เสริมทักษะให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งออกเป็น 6 ฐานการเรียนรู้ ฐานคณิตศาสตร์ ฐานวิทยาศาสตร์ ฐานภาษาไทย ฐานสังคมศึกษา ฐานภาษาอังกฤษ ฐานสื่อศึกษา

 • 260791
 • DSC_0066
 • DSC_0069
 • DSC_0070
 • DSC_0076
 • DSC_0079
 • DSC_0089
 • DSC_0096
 • DSC_0102
 • DSC_0104
 • DSC_0106
 • DSC_0107
 • DSC_0109
 • DSC_0110
 • DSC_0111
 • DSC_0114
 • DSC_0117
 • DSC_0118
 • DSC_0122
 • DSC_0125
 • DSC_0126
 • DSC_0132
 • DSC_0133
 • DSC_0134
 • DSC_0136
 • DSC_0140
 • DSC_0144
 • DSC_0147
 • DSC_0148
 • DSC_0152
 • DSC_0156
 • DSC_0165
 • DSC_0167
 • DSC_0169
 • DSC_0170
 • DSC_0173
 • DSC_0174
 • DSC_0176
 • DSC_0177
 • DSC_0179
 • DSC_0180
 • DSC_0181
 • DSC_0182
 • DSC_0183
 • DSC_0185
 • DSC_0193
 • DSC_0196
 • DSC_0197
 • DSC_0198
 • DSC_0199
 • DSC_0200
 • DSC_0201
 • DSC_0206
 • DSC_0208
 • DSC_0224
 • DSC_0226
 • DSC_0230

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000