Home

อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย Super User

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ทางโรงเรียนจัดอบรมให้กับคุณครู ในหัวข้อ "อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา" โดย ดร.ธนกิจ ไชยมาดี เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การตั้งเป้าหมาย การมุ่งมั่น เพื่อไปสู่จุดหมาย การคิดบวกให้กับชีวิต การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อพัฒนาบุคลากรของเราให้สามรถทำงานร่วมกันให้สำเร็จลุล่วง

 • DSC_0409
 • DSC_0414
 • DSC_0417
 • DSC_0418
 • DSC_0420
 • DSC_0421
 • DSC_0423
 • DSC_0424
 • DSC_0425
 • DSC_0426
 • DSC_0428
 • DSC_0431
 • DSC_0437
 • DSC_0438
 • DSC_0442
 • DSC_0444
 • DSC_0447
 • DSC_0448
 • DSC_0453
 • DSC_0455
 • DSC_0458
 • DSC_0460
 • DSC_0464
 • DSC_0465
 • DSC_0472
 • DSC_0474
 • DSC_0477
 • DSC_0478
 • DSC_0480
 • DSC_0485

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000