Home

ฉลองวันกตัญญู

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เขียนโดย Super User

 

      วันที่ 10 กันยายน 2563 ทำฉลองกตัญญู คือการระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณของเราทั้งที่อยู่ใกล้ตัวเรา และผู้ที่อยู่ไกลตัวเรา การแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อกันและกัน กิจกรรมกตัญญู จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของผู้ที่มีพระคุณแก่ชาวเรา ซึ่งทางคณะครู นักเรียนและคนงานได้แสดงความกตัญญูให้กับคณะซิสเตอร์ บรรยากาศตอนเช้าได้มีการแสดงของครู และบทเพลงเพราะ ๆ คณะซิสเตอร์ได้มอบของขวัญให้กับครูที่อยู่นาน 10 และ20 ปี เนื่องจากสถานการ์โควิด 19 จึงไม่มีกิจกรรมอย่างอื่น

 • DSC_0014
 • DSC_0015
 • DSC_0022
 • DSC_0023
 • DSC_0025
 • DSC_0027
 • DSC_0028
 • DSC_0031
 • DSC_0032
 • DSC_0034
 • DSC_0035
 • DSC_0039
 • DSC_0042
 • DSC_0044
 • DSC_0099
 • DSC_0107
 • DSC_0109
 • DSC_0112
 • DSC_0115
 • DSC_0117
 • DSC_0124
 • DSC_0128
 • DSC_0131
 • DSC_0134
 • DSC_0135
 • DSC_0138
 • DSC_0147
 • DSC_0148
 • DSC_0150
 • DSC_0157
 • DSC_0159
 • DSC_0160
 • DSC_0164
 • DSC_0166
 • DSC_0167
 • DSC_0171
 • DSC_0173
 • DSC_0193
 • DSC_0198
 • DSC_0201
 • DSC_0203
 • DSC_0204
 • DSC_0207
 • DSC_0209
 • DSC_0211
 • DSC_0213
 • DSC_0216
 • DSC_0219
 • DSC_0224
 • DSC_0230
 • DSC_0253

 

 

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000