Home

ต้อนรับมาเดอร์ นิภา ระงับพิษ

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย Super User

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะครู นักเรียน และชาวมหาไถ่ได้มีโอกาสต้อนรับมาเดอร์ นิภา ระงับพิษ ซึ่งท่านได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียน และพวกเราชาวมหาไถ่บึงกาฬก็ได้ร้องเพลงต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เพราะติดสถานการณ์โควิด 19 จึงไม่มีการแสดงอะไรมาก ท่านก็ได้เดินชมบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ครูและนักเรียน  

 • DSC_0003
 • DSC_0010
 • DSC_0015
 • DSC_0016
 • DSC_0023
 • DSC_0028
 • DSC_0031
 • DSC_0033
 • DSC_0040
 • DSC_0054
 • DSC_0056
 • DSC_0063
 • DSC_0065
 • DSC_0068
 • DSC_0069
 • DSC_0070
 • DSC_0076
 • DSC_0080
 • DSC_0082
 • DSC_0083
 • DSC_0090
 • DSC_0103

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000